stavanger korrosjon banner 2020

Graco Reactor 2 E-XP2i Polyurea unit

Dette polyurea anlegget kombinerer en elektriske doseringspumper, kompressor og diesel aggregat til en sammensatt unit.

Maks arbeidstrykk: 240 bar
Maks slangelengde: 94m
Maks væsketemperaur: 88 grader
Væskeavgang: 7,6 l